میوه تازه

سیب سبز

۲۹,۰۰۰ تومان

به ازای هر کلیوگرم

به

۱۸,۹۰۰ تومان

به ازای هر کلیوگرم

کیوی

۱۵,۰۰۰ تومان

به ازای هر کلیوگرم

صیفی جات

فلفل

۱۵,۵۰۰ تومان

به ازای هر کلیوگرم

کلم

۱۱,۰۰۰ تومان

به ازای هر کلیوگرم

کدو

۸,۵۰۰ تومان

به ازای هر کلیوگرم

اپلیکیشن ما را دانلود کنید ؟

مطالب مفید